Caracol

Nyhet: Kallellse till extra bolagsstämma, se kommande händelser för mer information.

2018-05-20 Kallelse till extra bolagsstämma, detaljer återfinns under kommande händelser.
2018-05-24 Kallelse till ordinarie bolagsstämma, detaljer återfinns under kommande händelser.