Caracol

Nyhet: Kallellse till extra bolagsstämma, se kommande händelser för mer information.

Om oss

Fastighetsaktiebolaget Caracol äger och förvaltar fastigheter i Stockholms samt Öresundsregionen. Inom koncernen återfinns kontors-, handels-, vård- och bostadsfastigheter.

Caracol är en långsiktig fastighetsägare som vill bidra positivt till stadsutvecklingen. Caracol utvecklar därför kontinuerligt sina fastigheter för att bättre passa behov och krav från samhälle och näringsliv.

Caracols huvudkontor är beläget i Stockholm.